Samfunnsegasjement på Shetland:

De røffe nordlige havområdene som omslutter Shetland byr på ideelle forhold for lakseoppdrett. Næringen er en viktig arbeidsgiver i hele øysamfunnet mellom Atlanterhavet og Nordsjøen.

”Vi tror på lokalt engasjement”, sier Grant Cumming, regiondirektør i Grieg Seafood Shetland Ltd. Selskapet har iverksatt en rekke samfunnsinitiativ i regionen de siste årene.

”Vi er bevisst på hvilke forpliktelser vi har overfor lokalmiljøene der vi har vår drift. Naboene våre kan regne med oss”, sier han.

Variert sponsing
GSFSH prioriterer å gi støtte til lokale idrettslag i lokalmiljøene der selskapet har sine oppdrettsanlegg.

”I løpet av året har vi sponset Shetlands juniorlag i fotball og fotballaget North West Skye. Vi har også nylig inngått en sponsoravtale med Shetland bordtennisklubb og fotballaget Lerwick School Hostel.”, forteller Grant Cumming.

Fokuset på idrett gjenspeiler øyfolkets interesser, men også kulturelle institusjoner som Shetland Folk Festival og Burra History Group har fått støtte til sitt arbeid.

”The Meanish Pier på Isle of Skye skal snart settes i stand til fordums prakt. GSFSH har bidratt med £10.000 til Glendale-stiftelsen for gjenoppbyggingen av anlegget”, forteller Cummings stolt.

Shetlands fremtid
Det er sterke bånd mellom GSFSH og skoler på Shetland. I løpet av fjoråret mottok Scalloway Barneskole £1.000 til å bygge et veksthus. Scalloway barnehage mottok samme beløp som ble brukt til å flytte inn i nye lokaler.

”Vi har også bidratt med midler til Hamnavoe skole for at barna skal få være med på fjellklatring. Dette synes vi er en flott eksempel på hvordan næringslivet kan være med å bidra til mer aktive skoler med flere utflukter”, sier Cumming.

Rydder opp
I tillegg til å støtte lokale initiativ finansielt er GSFSH også involvert i praktisk arbeid i flere prosjekter. Et eksempel er at de ansatte er med å rydde lokale strender under ”Voar Redd Up”.

”Mye søppel skyller i land på strendene etter vinterstormene. Noe av avfallet kan også stamme fra våre anlegg, så vi stiller gladelig med ryddegjenger,” forsikrer Cumming.

Doktorgradstudie på ørret
Universitetet i Glascow, stiftelsen Skye and Western Ross Fisheries og GSFSH er partnere og medstiftere av en treårig doktorgradstudie på Isle of Skye. Prosjektet skal vurdere hvilke faktorer som påvirker av brun- og havørretstammene i området. I tillegg vil studien undersøke hvordan oppdrettsanleggene påvirker lokale ørretstammer. Resultatet vil gjøre det mulig for GSFSH å minimere uheldige konsekvenser av driften.

”Vi investerer £30.000 hvert år i dette prosjektet, og i tillegg brukes våre ansatte som assistenter for å innhente data til forskningen”, sier Cumming.

Initiativer som dette, og mange flere, har gjort det mulig for GSFSH å knytte sterke bånd til lokalsamfunnene på Shetland.

”I en rekke tilfeller har den uformelle kontakten vi har oppnådd gjort oss i stand til å identifisere og avklare mulige problemer og konflikter med lokalbefolkningen på et tidlig stadium. Dette har gjort det lettere å få til fredelige løsninger som gagner alle,” sier Cumming.

Fane_shetland

FAKTA: Grieg Seafood Shetland (GSFSH) driver 18 oppdrettslisenser på Shetland og Isle of Skye. Regionen har i tillegg et smoltanlegg og et stort slakteri. GSFSH har 154 fast ansatte totalt.

Grant Cummings

Grant Cumming Foto: Grieg Seafood