Samfunnsegasjement i Rogaland:

På Vestlandet skjærer fjordene dypt inn i fjellet og skaper optimale forhold for lakseoppdrett. Rogaland er den tettest befolkede av alle Grieg Seafood sine regioner.

«Jeg føler virkelig at jeg jobber for et selskap som bryr seg og bidrar ganske mye til våre lokalsamfunn og samfunnet generelt», sier samfunnskontakt i GSFR Liv Marit Aarseth.

I tillegg til faste bidrag til flere idrettslag og ulike arrangementer på øyene Finnøy, Bokn og Kvitsøy har GSFR en bevisst strategi for å hjelpe til i lokalsamfunnet når det trengs.

«Det ligger i ryggmargsrefleksen til oppdrettsnæringen her i regionen å støtte opp om felles interesser. Som for eksempel å sørge for at ungdommer får seg sommerjobb og arbeidserfaring. Vi ønsker alltid å hjelpe til når barn ber om hjelp til noe», sier hun.

Utdanning
Grieg Seafood Rogaland er en av de viktigste bidragsyterne til havbruksutdanningen ved Strand videregående skole. Skolen benytter GSFR sin lokasjon ved Teistholmen der anlegget har blitt tilpasset opplæringsformål. GSFR finansierer utdanningslisensen på vegne av skolen.

«Vi tar også også inn elever fra Strand som lærlinger hvert år. På denne måten kan hele næringen dra nytte av undervisningen», sier Aarseth.

Undervisningen til fagbrev foregår om bord på GSFR sine anlegg, og de ansatte brukes både som som lærere og sensorer av skolen. Grieg Seafood Rogaland er også engasjert i høyere utdanning, og aksepterer ofte forespørsler om studentoppgaver og forskning.

Fornuftig å bruke lokale leverandører
«Selv om mange av våre innkjøp krever anbudsrunder, foretrekker vi å kjøpe fra lokale leverandører når det lar seg gjøre», sier Liv Marit Aarseth.

«Det er viktig for oss å ha dyktige og erfarne lokale leverandører i tilfelle noe går galt og en krise skulle oppstå», sier hun.

Dette legger til rette for mer næringsaktivitet i lokalsamfunnene nær anleggene.

Det er en del av kulturen i oppdrettsnæringen i denne regionen å hjelpe til når det trengs.

«Vi er alltid klar til innsats når myndighetene eller andre institusjoner trenger informasjon, råd eller arbeidskraft til forskningsprosjekter. Det er i alles interesse å få fram fakta om hvordan vår virksomhet påvirker miljøet, selv i de tilfellene vi risikerer å sette oss i et dårlig lys. Det vi ikke vet, kan vi ikke fikse ”, hevder Aarseth.

Fane_rogaland

FAKTA: Grieg Seafood Rogaland (GSFR) driver 20 matfiskkonsesjoner rundt Ryfylkebassenget på Sør-Vestlandet. Selskapet har stamfiskproduksjon, settefiskanlegg, oppdrett i sjø og slakteri. GSFR har totalt 122 fast ansatte.

Liv Marit Aarseth Foto: Privat.

Liv Marit Aarseth Foto: Privat.