Samfunnsegasjement i Finnmark

Nord-Norge har sterke fisketradisjoner, og lakseoppdrett har sammen med villfisket rukket å bli en viktig industri for innbyggere i midnattssolens rike.

Sameksistens
”Avstanden mellom oppdrettsanleggene er en åpenbar utfordring,” sier samfunnskontakt i GSFF, Roger Pedersen. Langs 300 kilometer av røff Finnmarkskyst ligger det 27 Grieg Seafood-anlegg.

”Stedene er valgt for sine gode forhold for fisk og miljø snarere enn bekvemmeligheten for våre ansatte”, sier Pedersen med et smil.

Nøye planlegging av anleggenes plassering har ført til en relativt harmonisk sameksistens mellom Grieg Seafood Finnmark og lokale fiskere.

”Kommunene har planlagt godt og vurdert interessekonflikt mellom fiskere og oppdrettere i forkant. Det er viktig tilrettelegge for å unngå konflikter med lokalbefolkningen”, sier Pedersen.

GSFF er en viktig arbeidsgiver i Finnmark, og dermed en viktig støtte til lokalsamfunn.

”Vår strategi er å bruke lokale leverandører når vi kan. Vi handler i den lokale butikken; vi bruker lokale verft for vedlikehold, og vi bryr oss om våre naboer”, sier Pedersen.

En grunn til å bli boende
Grieg Seafood gir økonomisk støtte til en rekke aktiviteter i Finnmark. Hovedfokus er idrett for barn, aktiviteter som kan bli ganske kostbare og tidkrevende i et arktisk klima med lange avstander til kamper og innendørsbaner.

”Vi bruker mesteparten av budsjettet for samfunnsengasjement på barna”, sier Pedersen.

Grieg Seafood støtter i samarbeid med flere oppdrettsselskaper ”Finnmarksløpet”, et stort, verdenskjent arrangement som holdes i regionen. Hundeløpet går gjennom flere av lokalsamfunnene som Grieg Seafood opererer i. Løpets størrelse og internasjonale oppmerksomhet gjør arrangementet til et flott møtested for innbyggerne og næringen.

Møter utfordringene
NINA-rapporten er et samarbeid mellom grunneiere, fiskere, oppdrettere, den norske regjering, vannkrafteiere og miljøforskere. Rapporten undersøker innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er vitenskapelig ansvarlig for undersøkelsene. Grieg Seafood Finnmark er involvert og har hjulpet med å samle prøver fra elvene.

”Vår største utfordring i samhandlingen med lokalsamfunn i Finnmark er hensynet til villaks, spesielt i den berømte Altaelva. NINA-rapporten er et godt prosjekt for å forstå disse utfordringene”, sier Pedersen.

Evige ressurser
GSFF er en av ti medlemmer i en kompetanseklynge som har som mål å skape en arena for samhandling mellom havbruk, berørte næringer og miljøinteresser i Nord-Norge.

”Etablering av en felles plattform for diskusjon og utveksling av kunnskap og forskningsresultater vil være viktig for fremtiden i Finnmark.

Det moderne Norge ble bygget på fisk, oljen er bare midlertidig. Vårt perspektiv er at vi skal produsere mat i all evighet ”, sier Pedersen.

Fane_finnmark

Grieg Seafood Finnmark (GSFF) driver 27 matfiskkonsesjoner i fem kommunene i Vest-Finnmark. I tillegg har regionen en smolt-konsesjon og et stort slakteri. GSFF har 171 fast ansatte totalt.

Roger Pedersen

Roger Pedersen. Foto: Privat