Samfunnsegasjement i Canada:

Vancouver Island like nord for Canadas vestlige grense mot USA kan tilby utrolige naturressurser. Regionen er stolt av sin kulturarv og sin evne til å få næringslivet til å fungere.

”Vancouver Island har mer enn 200 små og store samfunn av amerikanske indianere, såkalte First Nations”, sier Marilyn Hutchinson, samfunnskontakt i GSFBC.

”Vi har oppdrettsvirksomhet i eller i nærheten av de tradisjonelle landområdene til First Nations, og det er svært viktig for oss å opprettholde et godt forhold til urfolk”, sier hun.

Grieg Seafood har formelle avtaler for noe av driften i First Nations-områder, og selskapet er i forhandlinger med de resterende områdene, men selskapet prioriterer også å støtte ulike prosjekter.

”Da vi bidro til å dekke kostnadene til en First Nations-næringslivskonferanse, fikk vi en flott mulighet til å møte fremtidige partnere og snakke om planene. Men også mindre bidrag spiller en rolle, som for eksempel nye drakter til et fotballag eller midler til å dekke reiseutgifter til en turnering ”, sier Hutchinson.

Beskytte vill stillehavslaks
Grieg Seafood er involvert i flere prosjekter som skal beskytte og styrke bestandene av villaks på Vancouver Island.

”Vi bidrar med vår kompetanse og erfaring, med midler og utstyr til prosjekter vedrørende villaks og også klekkerier til First Nations-initiativer”, sier Hutchinson.

Grieg Seafood har ansatt en spesialist på regulerings- og samfunnsspørsmål. Han er er ansvarlig for Grieg Seafood BC sin samhandling med interesseorganisasjoner for villaksen og kommunikasjon med First Nations-ledere. Han har lang erfaring fra fiskebiologi og er et godt eksempel på hvordan selskapets ansatte kan gjøres tilgjengelige for miljøprosjekter.

Samfunnsstøtte
Grieg Seafood har et godt omdømme i regionen, både som arbeidsgiver og en støttespiller i lokalsamfunnet. Anleggene ligger ved små samfunn i avsidesliggende områder, og som arbeidsgiver er det viktig at folk kan leve og trives på slike små steder i stedet for å flytte til de store byene.

”Vi sponser en rekke festivaler, helse -og trivselsaktiviteter, sports -og kulturelle happenings samt utdanningsprogrammer. Den viktigste grunnen til at vi gjør dette er for å forbedre livskvaliteten for alle aldersgrupper som bor her. Vi er alle avhengige vitale lokalsamfunn ”, sier hun.

I tillegg til kunst, idrett og medisinsk forskning, bidrar Grieg Seafood gjerne med midler til organisasjoner hvor de ansatte deltar som frivillige på fritiden.

”Vi har for eksempel to ansatte som er frivillige brannmenn, så vi donerer til den årlige aksjonen deres. Hockey-mammaer -og pappaer i vår organisasjon kan også få litt støtte til barnas aktiviteter”, sier hun.

Utdanning
Grieg Seafood har langsiktige samfunnsforpliktelser, og noen av de programmene som mottar midler har pågått i flere tiår. Fokus på utdanning og unges interesser er fremtredende.

”Vi hjelper våre høgskoler og universiteter ved å donere penger til stipendordninger. Vi ønsker å oppmuntre elevene til å satse på vitenskap og realfag”, sier Hutchinson.

Fane_BC

FAKTA: Grieg Seafood BC (GSFBC) driver 22 matfisk-konsesjoner i British Columbia i Vest-Canada. Regionen har et landbasert settefiskanlegg. GSFBC har 102 fast ansatte totalt.

Marilyn Hutchinson. Foto: Privat

Marilyn Hutchinson. Foto: Privat