GSF Rogaland

 

 

Grieg Seafood Rogaland AS (GSFR) driver oppdrett av laks i Rogaland på 18 produksjonslisenser i sjø og to smoltlisenser. Selskapet har egen stamfiskaktivitet i Erfjorden. All fisk som blir produsert på egne anlegg blir også prosessert på eget anlegg.

Produksjonskapasiteten er anslått til ca 24 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP sertifisert.

Driften er fordelt på fire avdelinger:

  • Stamfisk
  • Settefisk
  • Matfisk
  • Prosessering

Vår virksomhet er lokalisert i seks kommuner i Rogaland. GSFR bidrar med betydelig lokal verdiskapning. Les mer om samfunnsbidrag i Bærekraftsrapporten.

Nøkkeltall