GSF Hjaltland, Shetland

 

 

Grieg Seafood Shetland Ltd (GSFSH) har sin virksomhet på Shetland og Ilse of Skye. Vi er den største aktøren innen lakseproduksjon på Shetland. Selskapet har aktivitet innenfor hele verdikjeden.

Virksomheten har en antatt produksjonskapasitet på ca 20 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP sertifisert

Selskapets drift er fordelt på tre avdelinger:

  • Settefisk
  • Matfisk
  • Prosessering

Virksomheten er en betydelig bidragsyter til den lokale verdiskapningen, les mer i Bærekraftsrapporten.