GSF Finnmark

 

 

Grieg Seafood Finnmark AS (GSFF) driver oppdrett av laks i Finnmark fylke på totalt 26 produksjonslisenser i sjø og en smoltlisens. Fire produksjonslisenser er såkalte grønne konsesjoner som ble satt i full drift i løpet av 2016.

Selskapet har eget prosesseringsanlegg som slakter all laks produsert av selskapet.

Produksjonskapasiteten er anslått til 33.000 tonn sløyd vekt. GSFF ble Global GAP sertifisert i 2016.

Driften i selskapet er fordelt på tre avdelinger:

  • Settefisk
  • Matfisk
  • Prosessering

Virksomheten er lokalisert i fem kommuner og er en betydelig bidragsyter til den lokale verdiskapningen. Les mer om lokal verdiskaping i Bærekraftsrapporten.

Nøkkeltall