GSF British Columbia

 

 

Grieg Seafood BC Ltd. (GSFBC) driver oppdrett av laks på vest- og østsiden av Vancouver Island, i tillegg til Sunshine Coast like nord for Vancouver. Selskapet har totalt 20 marine oppdrettskonsesjoner, samt ett landbasert klekkeri i Gold River. Driften i selskapet er fordelt på to avdelinger; settefisk og matfisk. Virksomheten har en antatt produksjonskapasitet på ca 18 000 tonn sløyd vekt.

GSFBC er forpliktet til å drive forsvarlig og å imøtekomme alle myndighetskrav. Grieg Seafood var det første lakseoppdrettsselskapet i Nord-Amerika som brukte kilder som er uavhengig revidet av sertifiseringsprogrammet Best Aquaculture Practices.

GSFBC har også blitt revidert og godkjent av Aquarium of the Pacific sitt “Seafood for the Future” program.

Selskapet har gode relasjoner til First Nations-befolkningen i British Columbia. Les mer om lokal verdiskaping i Bærekraftsrapporten.