Note 22 Related parties

< Back
A B C D E F G H I
Note 22 Related parties          
Amounts in NOK 1 000                
2016 Operating income Operating expenses Financial income Financial expenses Long-term balances Short-term balances    
Grieg Gaarden KS   2 722       -1    
Grieg Group Resources AS   4 174       -495    
Grieg Holdings AS                
Total – related parties as shareholders 0 24 731 0 0 0 -272    
Finnmark Brønnbåtrederi AS   20 119            
Ryfylke Rensefisk AS   0            
Bokn Sjøservice AS   0            
Salten Stamfisk AS   725            
CO2 Bio AS   0            
Total – related parties as associated companies 0 20 844 0 0 0 0    
Ocean Quality AS (felleskontrollert virksomhet) 0 45 575 0 0 0 -272    
Ocean Quality UK (felleskontrollert virksomhet)                
Sum nærstående parter – felleskontr. virksomhet                
Total 0 45 575 0 0 0 -272    
                 
2015 Operating income Operating expenses Financial income Financial expenses Long-term balances Short-term balances    
Grieg Gaarden KS   1 957       0    
Grieg Group Resources AS   2 603       -195    
Grieg Holdings AS                
Total – related parties as shareholders   15 966       -496    
Finnmark Brønnbåtrederi AS   1 875            
Isopro AS                
Laponie Shipping AS                
Bokn Sjøservice AS                
Salmon Breed AS                
Salten Stamfisk AS 0 1 875 0 0 0 0    
CO2 Bio AS                
Total – related parties as associated companies 0 1 875 0 0 0      
Ocean Quality AS (felleskontrollert virksomhet)                
Ocean Quality UK (felleskontrollert virksomhet) 0 17 841 0 0 0 -496    
Sum nærstående parter – felleskontr. virksomhet 0 17 841 0 0 0 -496    
Total 0 17 841 0 0 0 -496    
                 
2013 Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Mellomværende langsiktig Mellomværende kortsiktig    
Grieg Gaarden KS   1 891   22   0    
Grieg Group Resources AS   2 052       -177    
Grieg Holdings AS                
Sum nærstående parter – i relasjon som aksjonær 0 3 943 0 22 0 -177    
Finnmark Brønnbåtrederi AS 0 24 004 0 0 0 -1 584    
Isopro AS 0 29 685 0 0 0 -843    
Bokn Sjøservice AS 0 8 770 0 0 0 -1 588    
Salmon Breed AS 0 14 710 0 0 0 -6 128    
Salten Stamfisk AS 0 0 0 0 0 0    
Sum nærstående parter – tilknyttet virksomhet 0 77 169 0 0 1 020 -10 142    
Ocean Quality AS (felleskontrollert virksomhet) 1 443 951 0 0 7 173 0 21 712    
Sum nærstående parter – felleskontr. virksomhet 1 443 951 0 0 7 173 0 21 712    
Sum 1 443 951 81 112 0 7 195 1 020 11 393    
                 
The group purchases service from companies in the same group as its majority shareholder, Grieg Holdings AS.
These services include:
– Services related to ICT and other functions such as canteen, reception etc. are provided by Grieg Group Resources AS. The services are provided on an arm’s length basis.
– Grieg Seafood ASA rents its offices from Grieg Gaarden AS. The rent is on an arm’s length basis.
– The regions purchased cleansing fish from Ryfylke Rensefisk AS, a company owned by Grieg Holdings AS.
– Purchase of roe and other operating services from SalmoBreed AS, which is related to member of the Board.
– Transactions with other related parties in associated companies are the purchase of services related to operations.
The board and management are related parties See note 16 on share-based options and note 17 on shares controlled by board members and management.
   
   
   
   
   
                 

Driftsinntekter fra felleskontrollerte virksomheter gjelder omsetning av fisk fra norske selskaper solgt via Ocean Quality AS, samt omsetning av fisk fra Grieg Seafood UK til Ocean Quality UK. Finanskostnader til felleskontrollerte selskaper er kostnader relatert til tidlig oppgjør av utestående fordringer mot Ocean Quality AS. Kostnaden er ment å dekke rentekostnader knyttet til Ocean Quality AS sin factoringavtale, og klassifiseres derfor som finanskostnad. Ocean Quality AS er et salgsselskap eid i fellesskap med Bremnes Fryseri AS. Se også informasjon i note 7 og 13.
   
                 

This entry was posted in GSF group ENG and tagged . Bookmark the permalink.