Investorinformasjon

Aksjonærer

Det er pr 31.12.2016  4390 aksjonærer. Se note 17 i årsregnskapet for mer informasjon. De 20 største aksjonærer har 73,51% av aksjene.

 • Antall aksjer: 11 662 000
 • Egne aksjer: 1 250 000

Største aksjonærer per 31.12.2016

 • Grieg  Holdings AS
 • Folketrygdfondet
 • OM Holding AS
 • Ystholmen AS
 • Morgan Stanley and Co Int. PLC
 • State street Bank and Trust Co.
 • Verdipapirfondet Pareto Investment
 • Artic Funds PLC
 • Grieg Seafood ASA
 • The Bank of New York Mellon SA/NV

Analytikere som følger GSF

 • Nordea Markets
 • DnB NOR Markets
 • Handelsbanken
 • Enskilda
 • RS Pareto Securities
 • Swedbank
 • Carnegie ASA
 • ABG Sunndal Collier
 • Arctic Securities
 • Sparebank 1 Markets
 • Danske Bank Markets