Forside

Andreas_kvame_small

LEDER

Etter at 2015 gikk over i historien som et krevende år for akvakulturbransjen, har 2016 gitt Grieg Seafood anledning til å vise hva vi står for og er i stand til å prestere – for våre eiere, våre ansatte og den fantastiske naturressursen vi er satt til å forvalte.

BÆREKRAFTSRAPPORT

Sjømat og spesielt oppdrett er utpekt til å være en av fremtidens viktigste kilder til protein for en  voksende verdensbefolkning. I tillegg til at sjømat viser seg å ha en vesentlig positiv effekt på folkehelsen, er sjømat betydelig mer energieffektivt enn annet kjøtt, og kan derfor være en viktig brikke i å løse klimautfordringene. 

NØKKELTALL 2016

Salgsinntektene ble MNOK 6 545  i 2016 for Konsernet, en økning på 42% sammenlignet med året før. Totalt ble det slaktet 64 726 tonn, en reduksjon på 1% sammenlignet med 2015. EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 1 168, sammenlignet med MNOK 48 i 2015. EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler per kg ble på NOK 18 mot NOK 0,7 i 2015.