Equity – GSF Group

A B C D E F G H I J K L M N
Consolidated statement of change in equity
Amounts in NOK 1000 Note Share capital Own shares Other equity – not recognised Retained equity Non-controlling interests Total equity
 
Egenkapital 31.12.2012 446 648 -5 000 -46 523 1 118 105 0 1 513 230
 
Årsresultat 2013 430 985 430 985
 
Valutaomregningsdifferanser 12 614 12 614 12 614
Netto investering   31 700 31 700 31 700
Verdiendring aksjer holdt for salg 15 28 28 28
Utvidet resultat 0 0 44 342 0 44 342 44 342
Totalresultat for 2013 0 0 44 342 430 985 44 342 475 327
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd   0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer   0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt)   0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 10 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital   0 0 0 0
 
Sum egenkapital tilordnet aksjonærene for 2013 0 0 0 0 0 0
Sum endring i egenkapital for 2013 0 0 44 342 430 985 44 342 475 327
Equity at 01.01.2015 446 648 -5 000 93 095 1 687 353 19 357 2.241.451
 
Result for 2015 -6 626 10 992 4 366
 
Translation effects foreign currency   6 266 6 266
Net investment   40 601 40 601
Change in value in shares held for sale   31 0 31
Total comprehensive income 0 0 46 898 0 0 46 898
Total comprehensive income for 2015 0 0 46 898 -6 626 10 992 51 264
Dividend paid   -55 206 -55 206
Total equity from shareholders 2015 0 0 0 -55 206 0 -55 206
Total change in equity in 2015 0 0 46 898 -61 832 10 992 -3 942
Equity at 31.12.2015 446 648 -5 000 139 993 1 625 521 30 349 2 237 511
 
 
Result for 2016 1 186 032 36 299 1.222.331
 
Translation effects foreign currency   -10 389 -10 389
Net investment   -68 573 -68 573
Change in value in shares held for sale   19 19
Fair value change of cash flow hedging   2 048 2 552 4 600
Total comprehensive income 0 0 -76 895 0 2 552 -74 343
Total comprehensive income for 2016 0 0 -76 895 1 186 032 38 850 1.147.988
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd   0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer   0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt)   0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 10 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital   0 0 0 0
Dividend paid   -165 618 -165 618
Dividend allocated minority from Ocean Quality   -12 929 -12 929
Total equity from shareholders 2016 0 0 0 -165 618 -12 929 -178 547
Total change in equity in 2016 0 0 -76 895 1 020 414 25 921 969 441
Equity at 31.12.2016 446 648 -5 000 63 098 2 645 935 56 270 3.206.951
 
Booked amount on the line “Own shares” equals nominal value of parent company´s holding of own shares
 
Specification of Equity Items Effect of share-based remuneration Purchase of own shares *) Profit for the year – dividend paid Total
 
Book value at 01.01.2015 1 094 -13 036 1 699 295 1.687.353
Change in 2015 0 0 -61 832 -61 832
Change in 2016 0 0 1 020 414 1.020.414
Book value at 31.12.2016 1 094 -13 036 2 657 877 2.645.935
 
Specification of other equity, not recognised Shares held for sale Net investment Currency conversion Change cash flow hedging Total
Book value at 01.01.2015   737 75 372 16 986 0 93 095
Change in 2015 31 40 601 6 266 0 46 898
Change in 2016 19 -68 573 -10 389 2 048 -76 895
Book value at 31.12.2016 787 47 400 12 863 2 048 63 098
*) Amount classified under “Purchase of own shares” is cost price in excess of nominal value. See also note 17