Cash flow – GSF Group

A B C D E F G
Consolidated Cash Flow Statement
Amounts in NOK 1000 Note 2016 2015
EBIT   1 683 486 80 951
Taxes paid for period 13 -41 653 -57 005
Fair value adjustment of biological assets 7 -515 741 -33 209
Ordinary depreciation 8 / 9 180 388 167 374
Depreciation property, plant and equipment, and intangible assets 9 -6 472 46 195
(Gain/)Loss on sale of property, plant and equipment   1 202 -403
(Gain/)Loss on sale of own shares 5 -1 405
Share of results from companies applying equity method of accounting 5 -569 -6 994
(Gevinst)/tap ved salg av finansielle eiendeler  
Change in inventories and biological assets ex. fair value   -16 799 -51 661
Change in customer accounts receivable and other receivables   -236 166 -168 672
Change in accounts payable   -159 549 292 689
Change in other accruals items   59 374 99 839
Change in net pension and option obligations 5 612 1 966
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet  
Net cash flow from operations 953 113 369 665
Receipts from sale of property, plant and equipment 8 / 9 17 199 2 092
Receipts from sale of shares and other equity instruments 5 39 592 7 973
Dividends received 23 446
Payments on purchase of property, plant and equipment 9 -247 783 -264 050
Payments on purchase of intangible assets 8 -7 069 -58 651
Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap  
Utbetalinger ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  
Change in other non-current receivables -1 519 -4 358
Endring i annen langsiktig gjeld  
Valutaomregningsdifferanser  
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet  
Utbetalinger ved kjøp av minoritetsinteresser  
Net cash flow from investment activities -199 580 -316 548
Change in long-term interest-bearing debt   650 000
Leasing receipts   43 131 71 795
Repayment of long-term interest-bearing debt and leasing   -587 455 -528 987
Other financial items   -3 988 -823
Dividend incl. allocation to non-controlling owner interests   -178 547 -55 206
Change in factoring   169 221 139 131
Interest expense -87 196 -117 641
Betalt utbytte  
Andre egenkapitaltransaksjoner  
Emisjoner  
Kjøp av egne aksjer  
Net cash flow from financing activities -644 834 158 269
 
Kontanter i oppkjøpte selskaper  
Net change in cash and cash equivalents 108 699 211 386
Cash and cash equivalents at 01.01 392 020 181 498
Currency conversion of cash and cash equivalents 2 894 -865
Cash and cash equivalents at 31.12 503 613 392 020